De kringloopwinkel met een koffiehoek is een initiatief van de Diaconie en kerkenmarktcommissie van de Protestantse Gemeente in Eerbeek.

In 2022 werd voor de 50 ste en laatste keer de jaarlijkse kerkenmarkt gehouden.

Binnen de diaconie was er wens om een plek te creëren waar mensen uit Eerbeek elkaar kunnen ontmoeten.

Vanuit de diaconie en de kerkenmarktcommissie is toen het idee ontstaan om een kringloopwinkel met een koffiehoek te realiseren in de Bongerd, het gebouw achter de Kruiskerk.

Doelstelling

 • Een ontmoetingsplek zijn voor de inwoners van Eerbeek

 • Het stimuleren van het hergebruik van goederen en materialen

 • Financiële ondersteuning van de Protestantse Gemeente van Eerbeek en het sponseren van goede (maatschappelijke) doelen in Eerbeek

Stuurgroep Kringloop de Bongerd (onderdeel van de Diaconie van de Protestantse Gemeente Eerbeek).

 • Alie Bleumink

 • Henk Bons

 • Ronald Boerefijn

 • Riek Braun

 • Piet Breen

 • Gerrit Busweiler

 • Jan Los

 • Ruud van Silfhout